Privremeno zatvorena lokalna cesta L33046

25-11-2022

Privremeno zatvorena lokalna cesta L33046

Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj L33046 Petrinja (D30) – Cepeliš (L33042) preko mosta na rijeci Petrinjčici u gradu Petrinja, a radi...

Opširnije...

Otvorena županijska cesta Ž3275

24-11-2022

Otvorena županijska cesta Ž3275

Otvorena je za promet županijska cesta broj Ž3275 (Stankovac (Ž3195) – Slana (Ž3196)) u mjestu Doje Jame, obzirom da je došlo do povlačenja vode sa...

Opširnije...

Otvorena lokalna cesta L33086 kod mjesta Skela

23-11-2022

Otvorena lokalna cesta L33086 kod mjesta Skela

Otvorena je za promet lokalna cesta broj L33086 (Skela – Donje Selište – Ž3231) kod mjesta Skela, obzirom da je došlo do povlačenja vode sa...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta 3275

22-11-2022

Privremeno zatvorena županijska cesta 3275

Privremeno je za sav promet zatvorna županijska cesta broj Ž3275 (Stankovac (Ž3195) – Slana (Ž3196)) u mjestu Doje Jame, radi izlijevanja rijeke Kupe iz korita. Privremeno...

Opširnije...

Privremeno zatvoren dio županijske ceste Ž3217 radi oštećenja mosta

22-11-2022

Privremeno zatvoren dio županijska cesta Ž3217 radi oštećenja mosta

Privremeno se zatvara za sav promet županijska cesta broj 3217 (Kozarice (L33141) – Brestača (D47)), u mjestu Kozarice, radi oštećenja mosta na cesti. Privremeno zatvaranje vrijedi...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta Ž3156

21-11-2022

Privremeno zatvorena županijska cesta Ž3156

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta Ž3156 (D30 – Žažina – Mala Gorica – D30) na makadamskom dijelu cesta, a radi izlijevanja rijeke...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta Ž3202

04-11-2022

Privremeno zatvoren dio županijska cesta Ž3217 radi oštećenja mosta

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta broj 3202 Drenačka ulica od kućnog broja 7 do kućnog broja 69, od dana 07.11.2022. do 31.01.2023...

Opširnije...

Privremeno zatvorena županijska cesta 3275

02-11-2022

Privremeno zatvorena županijska cesta 3156

Privremeno je za sav promet zatvorena županijska cesta broj 3275 Stankovac (Ž3195) – Slana (Ž3196) u dužini od 2700 metara, radi izvođenja asfalterskih radova. Privremeno zatvaranje...

Opširnije...

Produžuje se privremeno zatvaranje mosta Martinska Ves

14-10-2022

Produžuje se privremeno zatvaranje mosta Martinska Ves

Produžuje se privremeno zatvaranje mosta Martinska Ves na županijskoj cesti broj 3120 (Jezero Posavsko (Ž3041) – Martinska Ves – Strelečko (L33015)) u mjestu Martinska Ves...

Opširnije...