Dana 27. 02. 2023. godine Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije prijavila se na Poziv dodjele bespovratnih financijskih sredstava koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Sisačko-moslavačke županije - Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije.

31. 03. 2023. Potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava FSEU.MMPI.10.0001 i ukupna vrijednost operacija za sve projekte koji su kandidirani na Fond solidarnosti iznosi 7.761.083,71 EUR.

Operacijom su predviđene aktivnosti izrade specijalističkih pregleda mostova, kako bi se ustanovilo oštećenja na istima uzrokovane nizom potresa na području Sisačko-moslavačke županije, izrada geomehaničko istražnog bušenja kako bi se ustanovilo stanje klizišta, izrada pripadajuće projektno tehničke dokumentacije za sanaciju nastalih oštećenja, kao i interventni radovi na mostovima, klizištima i prometnicama radi uspostave prometne regulacije. Operacije se provode na području Sisačko-moslavačke županije, te na svim prometnicama i objektima je pravo upravljanje na Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije. Hrvatske ceste d.o.o. su u 2021. i 2022. godini uplatili Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije iznos od 24.958.957,26 kuna za radove hitne sanacije šteta nastalih od potresa za aktivnosti opisane u Grupi 1 ovog Prijavnog obrasca. Popis aktivnosti iz Grupe 1 se nalaze i u Prilogu 1 Proračun operacije gdje je vidljivo u kojem su postotku financirane iste. Iznos od 24.958.957,26 kuna će biti vraćen Hrvatskim cestama d.o.o. putem cesije.

Oštećenja se odnose na poprečne i uzdužne pukotine, velika oštećenja postojećeg asfaltnog kolnika u vidu mrežastih pukotina, denivelacije i propadanje postojeće kolničke konstrukcije, zamuljivanje cestovnih jaraka i površine kolnika, te oštećenja na bankinama i propustima.
Uočena su klizanja materijala što se očituje u slijeganju kolničke konstrukcije, odvajanju rubnjaka od asfalta kolnika, mnoštvu većih pukotina na kolničkoj konstrukciji, itd. Klizišta predstavljaju realnu opasnost te je izgledna mogućnost daljnjeg progresivnog klizanja i ugroze prometa.
Tokom vizualnog pregleda su zatečena veća oštećenja na konstrukciji mostova, na gornjem i donjem ustroju mostova zbog utjecaja voda i tektonskim poremećajima.
Stanje donjih ustroja mostova je loše te su vidljive značajne degradacije betonskih zaštitnih konstrukcija.
Gore navedena oštećenja, kao i slijeganja tla u predmetnom području možebitno imaju za uzrok podrhtavanja tla gdje se tlo ispod konstrukcije upornjaka uslijed vertikalnog naprezanja dodatno dreniralo.

Završeni projekti -FSEU.MMPI.10.0001

30.6.2023.

Sanacija lokalne ceste L33053 – Taborište na području grada Petrinje

taboriste

Sanacija lokalne ceste L33156 – Mala Gorica na području grada Petrinje

mala gorica

Sanacija županijske ceste Ž3201- od naselja Hrastovica prema naselju Hrvatski Čuntić na području grada Petrinje

hrastovicahrastovica2

Sanacija županijske ceste Ž3196 – Slana-Vratečko na području grada Gline

slana vratecko

Sanacija županijske ceste Ž3231 – od D6 do naselja Šibine na području grada Gline

sibine

Sanacija županijske ceste Ž3234 – od D6 do naselja Vlahović na području grada Gline

vlahovicvlahovic2

Dana 04. 04. 2023. godine Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije podnijela je Zahtjev za izmjenom/dopunom ugovora (Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava:FSEU.MMPI.10.0001) koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture u području prijevoza oštećene u potresu na području Sisačko-moslavačke županije - Izravna dodjela Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije.

11. 05. 2023. Potpisan je Dodatak broj 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava FSEU.MMPI.10.0001 i vrijednost operacija koji su kandidirani preko Fonda solidarnosti iznose 3.864.918,94 EUR od čega Fond financira iznos od 3.759.158,29 EUR.

Završeni projekti -FSEU.MMPI.10.0001-dodatak

30.6.2023.

Sanacija županijske ceste Ž3240– u naselju Donja i Gornja Mlinoga na području grada Petrinje

mlinogamlinoga2

mlinoga3mlinoga4

Sanacija lokalne ceste L33103 – u naselju Deanovići na području grada Petrinje

deanovicideanovici2

deanovici3deanovici4

Sanacija lokalne ceste L33105 – od naselja Jabukovac do naselja Tremušnjak na području grada Petrinje

jabukovac

Sanacija lokalne ceste L33192 u naselju Donja Velešnja na području općine Donji Kukuruzari

donja velesnjadonja velesnja2

Sanacija mosta preko rijeke Petrinjčice u naselju Veliki Gradac na lokalnoj cesti L33098 na području grada Petrinje

veliki gradacveliki gradac2

veliki gradac3veliki gradac4

Kontrolna ispitivanja materijala i radova, te tehnološki nadzor kod izvođenja radova sanacije kolničkog zastora izveden tehnologijom „In situ“- 3 dionice

Završeni projekti -FSEU.MMPI.10.0001-dodatak

25.7.2023.

Sanacija županijske ceste Ž3235– u naselju Donja Bačuga i u naselju Grabovac Banski na području grada Petrinje

donja bacuga