Privremeno se zatvara za sav promet lokalna cesta broj L33086 (Skela – Donje Selište – Ž3231) kod mjesta Skela, radi izljevanja rijeke Gline iz korita.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 05. 03. 2016. g. od 07.00 sati pa sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znak zabrane prometa. Ne postoji odgovarajući obilazni pravac.
Privremeno se zatvara za sav promet županijska cesta broj Ž3167 (Garešnica (D26)- Kaniška Iva – Međurić (Ž3168)), radi izljevanja vode iz korita rijeke Ilove na kolnik ceste.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 07. 03. 2016. g. od 13.00 sati pa sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znak zabrane prometa, a obilazni pravac je županijskom cestom 3124 preko Kutine, državnom cestom broj 45 do mjesta Roguža te županijskom cestom 3166 preko mjesta Veliko Vukovje i obratno.