Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 33046 (Petrinja (D30) – Cepeliš (L33042)), Ulica M. Bučara u Petrinji, u dužini od 530 metara, radi izvođenja asfalterskih radova.

Privremeno zatvaranje cesta vrijedi za dane 14.07.2022. i 15.07.2022. u vremenu od 07:00 – 16:00 sati.

Obilazni pravac je LC33046 (Ulica M. Bučara) – D30 Petrinja – D37 Križ Hrastovački – LC33042 – LC33046 Ulica M. Bučara i obratno.

Vozilima hitnih službi u hitnim slučajevima mora se omogućiti prolaz zatvorenim dijelom lokalne ceste broj 33046.