Dozvoljava se prometovanje županijskom cestom Ž3156 (D30 – Žažina – Mala Gorica – D30) na makadamskom dijelu ceste obzirom da je došlo do povlačenja vode sa prometnice