Otvorene su za promet županijska cesta broj Ž3167 (Garešnica (D26) - Kaniška Iva - Međurić (Ž3168)), županijska cesta broj Ž3275 (Stankovac (Ž3195) - Slana (Ž3196)), lokalna cesta broj L33175 (Matijevići (D6) - Gornji Dobretin (GP Donji Dobretin - Ivanjska (granica RH/BiH)) i lokalna cesta broj L33086 (Skela - Donje Selište - Ž3231) obzirom da je došlo do povlačenja vode sa prometnice.