Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 33098 (Veliki Gradac (Ž3238) - Mačkovo Selo (Ž3234)), kod naselja Veliki Gradac, radi oštećenje
drvenog mosta na rijeci Petrinjčici.

Privremeno zatvaranje vrijedi od 21.12.2022. pa sve do sanacije štete na mostu.

Obilazni pravac je L33098 - Ž3234 Dodoši - Veliki Šušnjar - Ž3238 Drenovac Banski - L33098 Veliki Gradac i obratno.