Privremeno se zatvara za sav promet lokalna cesta broj 33086 (Skela - Donje Selište - Ž3231) kod mjesta Skela, radi izljevanja rijeke Gline iz korita.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 18.01.2023. g. od 13.00 sati pa sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Ne postoji odgovarajući obilazni pravac.