Otvorena je za sav promet županijska cesta broj Ž3156 (D30 – Žažina – Mala Gorica – D30), obzirom da je došlo do povlačenja vode sa prometnice.