Otvorene su za sav promet javne ceste L33086 (Skela - Donje Selište - Ž3231) i Ž3195 (Slatina Pokupska (D31)- Zaloj –M. Solina - Prekopa (D37)) obzirom da je došlo do povlačenja vode sa prometnice.