Produžuje se privremeno zatvaranje lokalne ceste broj L33046 Petrinja (D30) – Cepeliš (L33042) preko mosta na rijeci Petrinjčici u gradu Petrinja, radi radova sanacije mosta, i to do 01.05.2023.

Obilazni pravac za sva vozila je: most na Petrinjčici – L33046 ul. Mate Bučara (Vila) – 33042 Cepeliš – Križ Hrastovački – D37 Župić – D30 Petrinja – ul. A. Kačića Miošića – D30 ul. S. Radića – Ž3200 ul. M. Juranovića – L33046 ul. V. Mačeka – must na rijeci Petrinjčici,

za obrnuti smjer se umjesto ulice A. Kačića Miošića prometuje ulicom Ksavera Šandora Đalskog.