Privremeno se zatvara za sav promet lokalna cesta broj 33086 (Skela – Donje Selište – Ž3231) kod mjesta Skela, radi izljevanja rijeke Gline iz korita.

Privremeno zatvaranje ceste vrijedi od dana 16.05.2023. g. od 07:15 sati pa sve do prestanka uvjeta radi kojih je cesta zatvorena.

Postaviti će se privremeno znak zabrane prometa. Ne postoji odgovarajući obilazni pravac.