Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 33044 (Petrinja (D30) – Križ Hrastovački (L33042)) u dužini od 250 metara između Sajmišne ulice i ulice 6. Kolovoza u gradu Petrinji, radi radova asfaltiranja kolnika, u vremenu od 07:00 do 18:00 sati dana 08.09.2023. godine.

Obilazni pravac za osobna vozila je: Nemecova ulica – most na Petrinjčici ulica Mije Srnaka – D30 ul. S.Radića – ŽC3200 ul. Gromova – D37 Sisačka ulica – D30 ul. K.S.Gjalskog – ul. Lj. Gaja – LC33044 Nemecova ulica i obratno, a za teretna vozila obilazak je LC33044 Nemecova ulica – ul. 6. Kolovoza – Lc33042 Križ Hrastovački – D37 – D30 Petrinja – LC33044 Nemecova ulica i obratno.