Nakon povlačenja vode sa prometnice od dana 17. ožujka 2016. godine dozvoljava se prometovanje županijskom cestom Ž3156 ( D30-Žažina-Mala Gorica – D30)

 


Utvrđeno je da postoje svi uvjeti u smislu članka 5. Pravilnika o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (NN broj 119/07), te sukladno članku 10. istog Pravilnika odlučeno je kao u izreci.