Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta L33050, Ulica Predraga Matanovića u Petrinji

Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 33050 (Ulica Predraga Matanovića) u Petrinji radi izvođenja radova sanacije ceste i cestovnog zemljišta, nakon gradnje kolektora – Aglomeracija Petrinja, u vremenu od 13.07.2020. – 16.07.2020.

Asfaltersko radovi izvoditi će se u tri etape, te po završetku svake etape, dionica će biti zatvorena minimalno 5 sati po završetku asfaltiranja.

Obilazni pravac za teretna vozila biti će županijskom cestom 3200 Ulicom Gromova i državnom cestom D37 Sisačkom ulicom, a za ostala vozila prema etapama dijelom L33050 i nerazvrstanim cestama (ulicama) koje se na iste spajaju.

Biti će postavljeni znakovi privremene zabrane prometa.