Privremeno zatvorene Ž3232 i L33093 u naselju Majske Poljane

Privremeno se sa sav promet zatvara županijska cesta 3232 i lokalna cesta broj 33093 u naselju Majske Poljane, a radi izvođenja asfalterskih radova.

Privremeno zatvaranje županijske ceste broj 3232 u dužini od 1000 metara i lokalne ceste broj 33093 u dužini od 5500 metara vrijedi od dana 12.07.2021. do 16.07.2021. u vremenu od 07:00 – 19:00 sati.

Adrkvatni obilazni pravac za Ž3232 ne postoji, a za L33093 koriste se nerazvrstane ceste prema mogućnosti.

Vozilima hitnih službi u hitnim slučajevima mora se omogućiti prolaz zatvorenim dijelom Ž3232 i L33093.