Privremeno zatvorena županijska cesta 3245

Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta 3124 u naselju Popovača, dionica od rotora do mosta preko Potoka Jelenska, a radi izvođenja asfalterskih radova i radova obilježavanja prometnice horizontalnom signalizacijom – nova regulacija.

Privremeno zatvaranje u dužini od 186 metara vrijedi od 28.07.2021. od 22:00 sata do subote 31.07.2021. do 7:00 sati ujutro.

Obilazni pravac za zatvoreni dio Ž3124: promet će biti preusmjeren od mjesta zatvaranja (kod mosta preko potoka Jelenska) županijskom cestom Ž3124 Kutinska ulica na državnu cestu DC36 (kutinska ulica, Sisačka ulica) – nerazvrstanu cestu Moslavačka ulica prema Ž3160 Kolodvorska ulica do rotora (mjesta zatvaranja – izlaz prema Sisku) i obtnuto.