Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke županije dozvoljava privremenu regulaciju prometa dana 04.09.2021. u vremenu od 11:00 – 17:00 sati, a radi održavanja biciklističkog maratona „Gran fondo Topusko 2021“, i to na dionici Gornji Viduševac (D6) – Topusko – Crni Potok – Maljevac (D216). Privremena regulacija prometa će biti u vidu pratnje kolone biciklista na županijskoj cesti Ž3229.