Županijska uprava za ceste Sisačko moslavačke županije dozvolila je preusmjeravanje prometa za vrijeme održavanja 54. Voloderskih jeseni i to od 10.09.2021. od 17:00 sati pa do 13.09.2021. do 01:00 sati.

Za vrijeme privremenog režima prometovanja, lokalna cesta broj 33020 postaje jednosmjerna na slijedeći način: Kolodvorskom ulicom u smjeru juga, preko mosta u Vezmarovu ulicu, te se uključuju na županijsku prometnicu Ž3124.

Zabranom skretanja u Vezmarovu ulicu sa Ž3124 osigurava se jednosmjerni tok prometa.

Ovim načinom preusmjeravanja Kolodvorska i Vezmarova ulica bile bi jednosmjerne do mosta koji ih spaja kod kućnog broja 20 u Kolodvorskoj ulici i kod kućnog broja 59 u Vezmarovoj ulici.