Privremeno se zatvara za sav promet županijska cesta broj 3217 (Kozarice (L33141) – Brestača (D47)), u mjestu Kozarice, radi oštećenja mosta na cesti.

Privremeno zatvaranje vrijedi od 22.11.2022. do sanacije mosta.

Obilazni pravac je preko Ž3217 Kozarice – D47 Bair – L33141 Kozarice i obratno.