Otvorena je za promet županijska cesta broj Ž3275 (Stankovac (Ž3195) – Slana (Ž3196)) u mjestu Doje Jame, obzirom da je došlo do povlačenja vode sa prometnice.