Privremeno se za sav promet zatvara županijska cesta Ž3216 (Banova Jaruga (Ž3124) – Jamarica (L33073)) u naselju Jamarice od stac. 0+000 do 1+200, a radi izvođenja asfalterskih radova.

Privremeno zatvaranje vrijedi za dane 21.09.2023. i 22.09.2023. u vremenu od 07:00 do 17:00 sati.

Obilazni pravac je Jamarice Ž3216 – Banova Jaruga – Ž3124 – Ž3126 – Ž4096 Poljana – L33073 Janja Lipa – Ž3216 Jamarice i obratno.