Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj L33071 (Kutina (L33070) - Gojlo (Ž3213)) u naselju Mišinka od stac. 0+670 do 1+870, radi
izvođenja asfalterskih radova.

Privremeno zatvaranje vrijedi za dane 25.09.2023. i 26.09.2023. u vremenu od 07:00 - 17:00 sati.

Obilazni pravac je L33071 Mišinka - L33070 Kutina - Husain - Batina Ž3213 - L33071 Mišinka i obratno.