Privremeno se za sav promet zatvara lokalna cesta broj 33023 (Kutinica – Kutinska Slatina (Ž3164)), u naselju Kutinica od stac. 8+250 do 9+200, radi izvođenja asfalterskih radova.

Privremeno zatvaranje vrijedi za dane 27.092023. i 28.09.2023. u vremenu od 07:00 do 17:00 sati.

Adekvatni obilazni pravac ne postoji.

Vozilima hitnih službi u hitnim slučajevima mora se omogućiti prolaz zatvorenim dijelom prometnice.