Obavijest poslovnim partnerima- Obavijest za izdavatelje elektroničkih računa
Zaprimanje eRačuna u javnoj nabavi
 
Sukladno odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN  94/18) javni naručitelji su obvezni u postupcima javne nabave zaprimati i obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava izdanih sukladno europskoj normi. Zakon se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava. Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora i/ili narudžbenica proizašlih iz postupaka jednostavne nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radove procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna.

Svi gospodarski subjekti koji Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije, isporučuju robu, radove i/ili usluge dužni su od 1. srpnja 2019. za svoje isporuke izdavati elektroničke račune. Budući da nakon ovog datuma naručitelji neće smjeti plaćati po računima koji nisu ispostavljeni u obliku elektroničkog računa u skladu s EU normom (2014/55/EU), za implementaciju elektroničkih računa jednako se moraju pripremiti kako naručitelji tako i gospodarski subjekti koji s njima posluju. Skrećemo pozornost da račun poslan elektroničkom poštom u PDF formatu nema status elektroničkog računa u smislu ovog Zakona. U skladu s naprijed navedenim nakon 01. srpnja 2019. godine Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije neće zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje računa koji nisu izdani u skladu sa Zakonom.

Člankom 6.st.2. definirano je da su javni naručitelji obvezni usluge informacijskog posredništva zaprimanja i slanja elektroničkih računa povjeriti Financijskog agenciji (FINA). U skladu s navedenim, Županijska uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije zaprima elektroničke račune putem FINA web aplikacije servis e-Račun za državu.

Sve potrebne informacije o načinima dostave strukturiranih elektroničkih računa usklađenih s EU normom prema centralnom sustavu Fine e-Račun za državu, možete pronaći na FINA - inim web stranicama www.fina.hr u rubrici e-Račun u javnoj nabavi.