Županijska uprava za ceste Sisačko – moslavačke županije radi sprečavanja širenja bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 uvodi mjere temeljm preporuke Stožera Civilne zaštite Sisačko – moslavačke županije i to:

- Komunikacija sa pravnim i fizičkim osobama provodi se isključivo na način da se za ostvarivanje svojim prava obraćaju djelatnicima Uprave putem e-maila, telefonski ili putem pošte;

 

Zahtjevi za ostvarivanjem prava na povrat uplaćene cestarine kao i drugi zahtjevi mogu se predati e-mailom, putem pošte ili osobno u kutiju koja se nalazi ispred ulaza u Upravu.

U iznimnim slučajevima službenici mogu komunicirati sa strankama i to u udaljenosti od najmanje jednog metra bez neposrednog fizičkog kontakta i to isključivo ispred ulaza u Upravu, te su službenici u obvezi nakon rada sa strankama oprati i dezinficirati ruke.

Mole se sve fizičke i pravne osobe da bez prijeke potrebe ne dolaze u prostorije Županijske uprave za ceste Sisačko – moslavačke županije.