Sve poteškoće na županijskim i lokalnim prometnicama u Sisačko – moslavačkoj županiji molimo Vas prijavite na brojeve mobitela:

 

  • MARIO POSAVAC – 0993968284
  • MARIJO PUŠIĆ – 0997330650     
  • VELIMIR SLOVIĆ – 0992660504
  • RATKO VUJIĆ – 0989806780